Blog

Клинично наблюдение на ефекта на Ентан/Entan® върху съдовете на преден очен сегмент при пациенти с артериална хипертония и захарен диабет

Проф. Христина Групчева, Ръководител катедра Очни болести и зрителни науки, Очна болница Варна

Статистически данни

  • Съдовата патология е една от водещите причини за смъртност.
  • Диабетната ретинопатия е главна причина за слепота при хора между 20 и 74 г.
  • Над 40% от диабетиците след 15 г. развиват различни нарушения на ретиналните съдове.
  • 50% от възрастните хора страдат от хронична венозна недостатъчност (ХВН).

3

6

Цел

Да се наблюдават микроструктурните промени в лимбалното кръвообрaщение и съдовия пермеабилитет при пациенти с артериална хипертония и захарен диабет по време и след четириседмично лечение с Ентан.

Материал и методи

В изследването са включени общо 41 пациенти, 20 от които са с диагностицирана артериална хипертония и 21 със захарен диабет тип 2. И двете групи пациенти провеждат лечение на водещото им заболяване. Всеки пациент, участващ в наблюдението, е приемал Ентан 2Х1 капсула дневно в продължение на 4 седмици и по 1 капсула дневно още 4 седмици. На всеки е извършено изследване на зрителна острота, биомикроскопия и изследване с лазарен конфокален микроскоп на живо на предна очна повърхност. Всички методи на изследване са били прилагани на първа визита, на втора, четвърта и осма седмици.

Резултати

Пилотното проучване на лимбалното кръвообрaщение с лазер-сканираща конфокална микроскопия на живо демонстрира следните ефекти:

  • подобряване на кръвния ток
  • намаляване на пермеабилитета
  • нормализиране на съдовия калибър

Направените оптични срезове регистрират значително намаление на възпалителната реакция в перивазалната тъкан. Резултатите ще бъдат подложени на двойно сляпа оценка от двама независими екзаминатори и обработени статистически.

Заключение

Употребата на Ентан:

  • подобрява кръвния ток на ниво лимб
  • намалява значително съдовата пропускливост
  • въздейства благоприятно на кръвния вискозитет

Оптичните изображения от лазер-сканираща конфокална микроскопия на живо демонстрират намален брой на възпалителните клетки в перивазалното пространство. Този инструментален метод дава възможност за динамично проследяване на промени в предна очна повърхност при пациенти с хронично протичащи заболявания, засягащи малките кръвоносни съдове.

borola
Сподели с приятели в ...Share on Facebook
Facebook
12Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
0Email this to someone
email
Print this page
Print

Няма коментари

27

Публикувайте коментар