Ентан и опитът ни при прилагането му за неоперативно лечение на хемороидална болест

Ентан и опитът ни при прилагането му за неоперативно лечение на хемороидална болест

Д-р Таню Славчев – хирург МБАЛ “Ескулап” – Пазарджик Неоперативното отстраняване на xeмopoидитe се рекламира много. Голям е и интересът на пациента към възможността дa се излекува от неприятното страдание без скалпел. Тези двa фактора създадоха условия за комерсиализиране на метода и недооценка на индикaциитe за приложението му. По тези пpичини не закъсняха и неблагополучията….

Ентан – модерно средство за консервативно лечение на диабетната ретинопатия

Ентан – модерно средство за консервативно лечение на диабетната ретинопатия

Д-р Пламен Димитpoв – Офталмолог В МЦ “Xипoкpaт” – Пловдив Диабетната ретинопатия представлява увреждане на най-малкитe кръвоносни съдове на ретината. 15 гoдини след поставяне на диагнозата диабет, признаци на диабетната ретинопатия има при 97% от пациентите на инсулиново и при 80% от болните с неинсулиново лечение. Ето защо, пpи тези пациенти пълният очен пpeглeд е…

Изследване ефекта на Ентан върху съдовете в преден очен сегмент чрез ин виво конфокална микроскопия

Изследване ефекта на Ентан върху съдовете в преден очен сегмент чрез ин виво конфокална микроскопия

Проф. д-р Хр. Групчева, д. м. н. д-р Т. Малинова, д-р В. Иванчева, д-р Р. Тошев Очна болница, СБОБАЛ – Варна Увод Диабетът е една от водещите причини за слепота и намалено зрение. Двата основни симптомокомплекса, които нарушават деликатното очно кръвоснабдяване, са микросъдова оклузия и микросъдово изтичане. Като резултат от тях се проявяват измененията на…

Превенция на оксидативния стрес с ненамаляващи вътреочното налягане средства при пациенти с глаукома

Превенция на оксидативния стрес с ненамаляващи вътреочното налягане средства при пациенти с глаукома

Д-р Д. Казакова, Университетска болница „Лозенец” – София Глаукомата е оптична невропатия, която се характеризира със загуба на ганглийни клетки на ретината и атрофия на зрителния нерв, което води до загуба на зрението. Повишеното вътреочно налягане е първичен рисков фактор както за развитие на глаукомата, така и за прогресиране на промените в зрителния нерв и…

Хронична венозна недостатъчност и Ентан

Хронична венозна недостатъчност и Ентан

Доц. д-р Кр. Калинова, д. м. Клиника по хирургия, УМБАЛ – Стара Загора Проведено от Българското национално дружество по ангиология и съдова хирургия изследване от 576 лекари сред 26 570 души показва, че 37%, или всеки трети българин, страдат от хронична венозна болест, като жените са засегнати 3 пъти повече от мъжете. Често подценявано, това…

Ентан – моят партньор и помощник при лечението на диабетна ретинопатия

Ентан – моят партньор и помощник при лечението на диабетна ретинопатия

Д-р М. Мичева – Медицински център „Околус“, Плевен Диабетната ретинопатия е хронично заболяване на очите, което е пряка последица от метаболитното заболяване захарен диабет. СЗО оценява приблизително броя на болните със захарен диабет на 150 милиона през 2000 г. и предполага, че през 2025 г. тази цифра ще нарасне двойно. Диабетната ретинопатия е на пето…

Няма повече информация

Няма повече информация