Проверете дали страдате от разширени вени? (вариант 1)

Проверете дали страдате от разширени вени?

Проверете дали страдате от разширени вени?